RFID peaks olema USA passides 2006. aastal - Smart-Kodu - 2019

AJAVAIM. Eesti keeles. (Zeitgeist 2007) (Juuli 2019).

Anonim

Ülekandes on kindel, et tekib vastuolusid, on USA osariigi valitsus välja andnud elektrooniliste passide kohta eeskirjad, milles nõutakse, et kõik USA passid oleksid varustatud 64K RFID-kiipidega, millel on passi omaniku foto ja isikuandmed. Tehnoloogia hakkab ilmuma valitsuste töötajatele välja antud passides alates 2005. aasta detsembrist katseprogrammist, mis seejärel antakse Ameerika reisijatele 2006. aasta alguses. 2006. aasta oktoobriks on peaaegu kõik USA passid vajavad RFID-tehnoloogia integreerimist.

Rootsis on juba välja antud nn elektroonilised passid, kuid tehnoloogia avab hulgaliselt võimalikke eraelu puutumatuse ja turvalisuse probleeme, enamasti keskendub kaotamisele ja pealtkuulamisele. Hävitamine tähendab raadiosagedustuvastuse märgise loata juurdepääsu loomist selle teabe lugemiseks, samal ajal kui pealtkuulamine tähendab RFID-märgise ja lugeja vahel volitatud ühenduse kaudu edastatavate andmete vastuvõtmist. Riigiteaduste osakond ütleb, et uued passid on varjestatud esikaantel ja tagakülgedel, et vältida skimmingimist; varjestus peaks vähendama RFID-märgise efektiivset ulatust umbes 10 sentimeetrile, kui passid on suletud või enamasti suletud. Passides kasutatakse ka passiandmete lehel trükitud PIN-koodi Basic Access Control (Basic Access Control). Seda numbrit kasutatakse RFID-kiibi ja lugeja vahelise andmeedastuse krüptimiseks, mis aitab neid andmeid transpordi ajal kaitsta.

Passi RFID-kiibid vastavad ISO 14443 RFID-spetsifikatsioonile ja sisaldavad samu andmeid, mis on trükitud passi andmelehele: kandja nimi, rahvus, sugu, sünnikuupäev ja sünnikoht koos digiteeritud fotoga. Kiibid vastavad ka Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni, ÜRO agentuuri väljatöötatud spetsifikatsioonidele, mis on välja töötanud erinevate riikide ühilduvuse tagamiseks elektrooniliste passide standardid; ICAO spetsifikatsioon hõlmab avaliku võtme infrastruktuuri kasutamist